Zwana też czasami dla niepoznaki Pleuroptya ruralis

Patania ruralis
Patania ruralis
Patania ruralis
Patania ruralis

Leave a Reply