Mimo wieloletniej przyjaźni…
…między tymi pluskwiakami dochodzi do drobnych tarć…
… skutkującej wyrzuceniem z domu.

Leave a Reply